service hotline +49 7426 5270 0

INDU LIGHT ENERJİ TASARRUFU HESAPLAYICISI

Cam alani [m²]:Litre başına yakıt fiyatı [EuroCent]:
malzeme ( m²)Ut(horiz.) [W/qmK]Isıtma yağı Tasarruf (yılda litre)Parasal tasarruf (EURO/Yıl)Azaltılmış CO2 emisyonları (kg/yıllık)
Tek camlı5,8000
PC10-SDP3,3000
PC10-S4P2,9000
PC16-S6P2,0000
Topline ELS 1.51,9000
Topline ELS 1.11,1000
Topline ELS 0.90,9000
Isı yalıtım camı (Iyc)1,1000